EUR 2.500,00 8 jaar
4,50 Lineair
01-01-2018 EUR 97.500,00
EUR 350.000,00  

Golf Obligatie

Via dit platform kunnen geïnteresseerde bedrijven en ook particulieren zich inschrijven voor de Hoge Duinen obligatie A lening, met een nominale waarde van € 2500,- een rente van 4,5% p.j. en een looptijd van 8 jaar. De lening wordt vanaf het vierde jaar lineair afgelost in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. 
De Hoge Duinen obligatie A is een achtergestelde lening verstrekt aan de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V., die aan de verstrekker een netto rendement oplevert van 3,75% per jaar.
De opbrengst van De Hoge Duinen obligaties zal geheel ten goede komen aan de realisatie van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling.

Voortgang:

27%
EUR 1.000,00 6 jaar
3,95 Annuïtair
01-07-2018 EUR 24.000,00
EUR 75.000,00  

Voetbal Obligatie

Via dit platform kunnen geïnteresseerde bedrijven en ook particulieren zich inschrijven voor de Hoge Duinen obligatielening B, met een nominale waarde van €15.000, een rente van 3,95% p.j. en een looptijd 6 jaar.
De lening wordt vanaf het derde jaar lineair afgelost in 10 gelijke jaarlijkse termijnen. De Hoge Duinen obligatie is een achtergestelde lening verstrekt aan de Natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling B.V., die aan de verstrekker een netto rendement oplevert van 3,95% per jaar.
De opbrengst van De Hoge Duinen obligaties zal geheel ten goede komen aan de realisatie van de natuurgolfbaan de Hoge Duinen Terschelling. 

Voortgang:

32%
EUR 2.000,00 10 jaar
3,25 Annuïtair
17-07-2018 EUR 7.000,00
EUR 150.000,00  

Hockey Obligatie

Via dit platform kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een obligatielening met een rente van 3,25%, looptijd 10 jaar. De lening wordt gecombineerd met een jaarlijkse schenking die fiscaal aftrekbaar is.
De clubliefde obligatie is een lening, waarbij de deelnemer na 10 jaar exact zijn bijdrage terug heeft, terwijl de club een enorme besparing heeft. 
De opbrengst van deze obligatie zal geheel ten goede komen aan het realisatie van onze golfclub. Het doel is om minimaal 300 Birdy obligaties te plaatsen.

Voortgang:

4%
7,00 Annuïtair
12-05-2019 EUR 20,00
EUR 100.000,00 24-10-2029

Losse lening voor de club

Losse lening voor de club. 

Voortgang:

0%