EUR 500,00 5 jaar
6,00 Annuïtair
19-01-2020 EUR 6.500,00
EUR 10.000,00  

Clubliefde obligatie

De Clubliefde Obligatie is de beste optie voor de club en bedoeld voor mensen met een echt clubhart. De Clubliefde Obligatie heeft een looptijd van 5 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 500,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 6% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening gratis is voor de club, terwijl u via de belastingteruggave een groot deel van uw geld terugkrijgt. Het is daardoor een heel slimme manier om aan de vereniging te schenken.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 500,- en ontvangt 5 jaar lang jaarlijks € 118,70 aan rente en aflossing. U schenkt echter jaarlijks ook een bedrag van € 118,70. Dit wordt direct verekend en u ontvangt dus geen geld van de club. Maar omdat u een periodieke gift doet ontvangt u, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 44 per jaar. In 5 jaar is dat dus € 220,-.
Na 5 jaar heeft u € 220,- van uw € 500,- weer terug en de club aan € 500,- geholpen. Sterker nog: doordat de club nu geen lening bij de bank met rente heeft bespaart de club zelfs € 550,-! 
Indien er € 10.000,- op deze manier wordt gefinancierd bespaart de club bijna € 11.000,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een enorm bedrag.
Wilt u nog wat meer uitleg? Kijk dan onderstaande video. Hoewel de bedragen anders zijn, helpt dit u ongetwijfeld om de constructie helemaal te begrijpen.
 

Voortgang:

65%
EUR 1.000,00 10 jaar
7,00 Annuïtair
19-01-2020 EUR 7.000,00
EUR 10.000,00  

Kiet obligatie

Met de Kiet Obligatie helpt u de club, terwijl het u niets kost. De Kiet Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u gewoon uw geld volledig terugkrijgt.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 142,38 aan rente en aflossing in totaal dus € 1.413,78. U schenkt € 67,50 per jaar. Over 10 jaar is dat € 675,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 74,88 en na 10 jaar heeft u € 748,80 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 25,- per jaar. In 10 jaar is dat dus € 250,-. .
Na 10 jaar heeft u € 748,80 aan jaarlijkse betalingen +  € 250,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee (bijna) de volledige inleg van € 1.000,-. weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen. De gift is immers hoger dan de rente.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 10.000) ca. € 4.350,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.
Wilt u nog wat meer uitleg? Kijk dan onderstaande video. Hoewel de bedragen anders zijn, helpt dit u ongetwijfeld om de constructie helemaal te begrijpen.
 

Voortgang:

70%
EUR 2.500,00 10 jaar
7,00 Annuïtair
19-01-2020 EUR 27.500,00
EUR 30.000,00  

Rendement obligatie

Met de Rendement Obligatie helpt u uzelf aan een mooi rendement van 2% en de club aan een fikse besparing. De Rendement Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 2.500,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u een mooi rendement van 2% maakt.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 2.500,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 355,94 aan rente en aflossing in totaal dus € 3.559,40. U schenkt € 120,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 1.200,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 235,94 en na 10 jaar heeft u € 2.359,40 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 44,50 per jaar. In 10 jaar is dat dus € 445,-. .
Na 10 jaar heeft u € 2.359,40 aan jaarlijkse betalingen +  € 445,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee de volledige inleg van € 2.500,-. weer terug met een gemiddeld rendement van 2%. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Tegelijkertijd is de club enorm geholpen. De gift is immers hoger dan de rente.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 30.000) ca. € 11.500,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.
Wilt u nog wat meer uitleg? Kijk dan onderstaande video. Hoewel de bedragen anders zijn, helpt dit u ongetwijfeld om de constructie helemaal te begrijpen.
 

Voortgang:

91%