Kiet obligatie

EUR 7.000,00 / EUR 10.000,00
70%
Waarde: EUR 1.000,00
Rente: 7,00
Looptijd: 10 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 19-01-2020

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
07-03-2021 EUR 1.000,00 Anoniem
21-03-2021 EUR 1.000,00 Anoniem
22-03-2021 EUR 1.000,00 Anoniem

Met de Kiet Obligatie helpt u de club, terwijl het u niets kost. De Kiet Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u gewoon uw geld volledig terugkrijgt.


Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):


U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 142,38 aan rente en aflossing in totaal dus € 1.413,78. U schenkt € 67,50 per jaar. Over 10 jaar is dat € 675,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 74,88 en na 10 jaar heeft u € 748,80 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 25,- per jaar. In 10 jaar is dat dus € 250,-. .


Na 10 jaar heeft u € 748,80 aan jaarlijkse betalingen +  € 250,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee (bijna) de volledige inleg van € 1.000,-. weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen. De gift is immers hoger dan de rente.


Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 10.000) ca. € 4.350,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.


Wilt u nog wat meer uitleg? Kijk dan onderstaande video. Hoewel de bedragen anders zijn, helpt dit u ongetwijfeld om de constructie helemaal te begrijpen.