Uitleg

Obligatieplan GTC

Bij dit Obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren dit met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hieronder wordt het obligatieplan constructie in een video uitgelegd.

We hebben bij de GTC drie soorten obligaties die kunnen worden gegeven.

1. De clubliefde obligatie (500 euro)

Dit is een lening van 500 euro met een looptijd van 5 jaar, waarbij de obligatie houder per jaar periodiek 118,70 schenkt aan de GTC. Door deze schenking kost deze lening de GTC niets en door het belasting aftrek, kost deze obligatie de houder uiteindelijk 280 euro. U helpt de GTC enorm met deze lening en daarom noemen we deze lening ook de clubliefde obligatie.

2. De "kiet" obligatie (1.000 euro)

Zoals het woord kiet al aangeeft speelt u met deze lening van 1.000 euro kiet (gelijk). Het kost u uiteindelijk niets, omdat over de looptijd al het geld weer terugkomt door het belastingaftrek voordeel plus een gedeeltelijke aflossing van de GTC. De GTC heeft hier naast de beschikbare 1.000 euro ook nog het voordeel, dat uiteindelijk minder terugbetaald hoeft te worden doordat een gedeelte geschonken wordt. Ook hier steunt u de club enorm, terwijl u kiet speelt. 

3. De 2% rendement obligatie (2.500 euro)

Kiest u deze obligatie dan gaat u daar gedurende de gehele looptijd van 10 jaar, gemiddeld 2% rendement per jaar op maken, veel meer dan u op dit moment bij de bank kunt krijgen, waar u vermoedelijk zelfs voor moet betalen. Naast het mooie bedrag van 2.500 euro dat u ter beschikking stelt, zal de GTC ook van deze obligatie netto wat overhouden. Ook met deze obligatie steunt u de GTC enorm, terwijl u een gemiddeld rendement ontvangt van 2% per jaar. 

Wilt u deelnemen, ga dan naar de tapblad campagnes op dit portal