EUR 1.000,00 10 jaar
6,00 Annuïtair
23-08-2021 EUR 15.000,00
EUR 350.000,00  

HCS Clubliefde

De Clubliefde Obligatie is een manier om de club te helpen zonder dat het jezelf geld kost. De Clubliefde Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 6% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineerd met een jaarlijkse schenking. U schenkt jaarlijks      € 57,- waardoor de club heel veel geld bespaart. Omdat de schenking door de Belastingdienst wordt gezien als een periodieke gift profiteert u van belastingaftrek en kost de constructie u niets.
Rekenvoorbeeld in geval van belastingaftrekpercentage 37,10%:
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 135,87 aan rente en aflossing. U schenkt jaarlijks ook een bedrag van € 57,- aan de club. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. U ontvangt derhalve elk jaar
€ 78,87. In 10 jaar is dat € 788,70. U ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van 37,1% aftrek, een fiscaal voordeel van € 21 per jaar. In 10 jaar is dat dus € 210,-.
Na 10 jaar heeft u € 788,70 van de club en € 210,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee uw (nagenoeg) volledige inleg van € 1.000,- weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 350.000) ca. € 155.000,- ten opzichte van een lening tegen 4% rente. Een enorm bedrag.
De fiscale constructie
Bij dit Obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren dit met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hieronder wordt het obligatieplan constructie in een video uitgelegd.

Voortgang:

4%
EUR 1.000,00 10 jaar
6,00 Annuïtair
23-08-2021 EUR 437.000,00
EUR 200.000,00  

Samen voor HCS

De HCS Samen Obligatie is een manier om de club te helpen zonder dat het jezelf geld kost. De HCS Samen Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 6% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineerd met een jaarlijkse schenking. U schenkt jaarlijks € 38,- waardoor de club heel veel geld bespaart. Omdat de schenking door de Belastingdienst wordt gezien als een periodieke gift profiteert u van belastingaftrek en kost de constructie u niets.
Rekenvoorbeeld in geval van belastingaftrekpercentage 37,10%:
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 135,87 aan rente en aflossing. U schenkt jaarlijks ook een bedrag van € 38,- aan de club. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. U ontvangt derhalve elk jaar
€ 97,87. In 10 jaar is dat € 978,70. U ontvangt vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van 37,1% aftrek, een fiscaal voordeel van € 14 per jaar. In 10 jaar is dat dus € 140,-.
Na 10 jaar heeft u € 978,70 van de club en € 140,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee uw volledige inleg van € 1.000,- weer terug met een mooi gemiddeld rendement van 2%. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 200.000) ca. € 50.846,- ten opzichte van een lening tegen 4% rente. Een enorm bedrag.
De fiscale constructie
Bij dit Obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren dit met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hieronder wordt het obligatieplan constructie in een video uitgelegd.

Voortgang:

100%
EUR 5.000,00 10 jaar
6,50 Annuïtair
23-08-2021 EUR 210.000,00
EUR 200.000,00  

HCS Rendement

De HCS Rendement Obligatie is een recht-toe-recht-aan obligatie met een rente van 6,5%. De obligatie is echter wel achtergesteld, waardoor, in geval van faillissement, andere schuldeisers voor gaan. Het risico bij deze obligatie is daardoor groter dan bij een reguliere obligatie.

Het aflossingsschema is als volgt:

Voortgang:

100%