EUR 500,00 5 jaar
7,00 Annuïtair
01-04-2021 EUR 5.500,00
EUR 30.000,00  

Clubliefde obligatie

De Clubliefde Obligatie is de beste optie voor de club en bedoeld voor mensen met een echt clubhart. De Clubliefde Obligatie is een slimme manier om te schenken en heeft een looptijd van 5 jaar (de minimale looptijd voor een periodieke gift). Deelnemen kan voor € 500,- of een veelvoud hiervan. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De rente en aflossing wordt als periodieke gift volledig geschonken, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u een groot deel van uw geld terug krijgt. Het rentepercentage is getoetst door een externe accountant.

Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 500,- en ontvangt 5 jaar lang jaarlijks € 121,95 aan rente en aflossing in totaal dus € 609,75. U schenkt echter de volledige rente en aflossing van € 121,95 per jaar. Deze wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. U ontvangt derhalve geen geld terug van de club.  Maar u doet wel een periodieke gift die aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Vanwege de jaarlijkse periodieke gift ontvangt u, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 45 per jaar. In 5 jaar is dat dus € 225,-. De periodieke gift geeft u op bij uw aangifte inkomstenbelasting.
U heeft een aanzienlijk deel van het geleende geld weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen. Want de club heeft immers in het geheel geen lasten aan de lening. Voor de club is dit de meest voordelige manier van financieren. Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 30.000) ca. € 32.750,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een enorm bedrag.
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

18%
EUR 1.000,00 8 jaar
7,50 Annuïtair
01-04-2021 EUR 8.000,00
EUR 35.000,00  

0.0 obligatie

De 0.0 Obligatie is de kans om de club enorm te helpen zonder dat het je iets hoeft te kosten.  De 0.0 Obligatie is een slimme combinatie van een lening en een schenking waardoor de club een enorm goedkope lening heeft. Dankzij het fiscale voordeel heb jij als deelnemer aan het eind van de looptijd gewoon je geld terug, ondanks het feit dat de schenking hoger is dan de rente. Deelnemen kan voor € 1.000,- of een veelvoud hiervan. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7,5% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. Jaarlijks wordt ook € 18,50 geschonken per € 1000,- lening. Deze schenking wordt automatisch ingehouden op de te betalen rente en aflossing. Het rentepercentage is getoest door een externe accountant.

Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 8 jaar lang jaarlijks € 170,73 aan rente en aflossing in totaal dus € 1.365,82. U schenkt € 72,50 per jaar. Over 8 jaar is dat € 580,-. Deze wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 98,73 en na 8 jaar heeft u € 785,82 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 27 per jaar. In 8 jaar is dat dus € 216,-. De periodieke gift geeft u op bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Na 8 jaar heeft u € 785,82 aan jaarlijkse betalingen +  € 216,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee de volledige inleg van € 1.000,-. weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 35.000) ca. € 12.500,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

22%
EUR 2.500,00 8 jaar
7,50 Annuïtair
01-04-2021 EUR 40.000,00
EUR 55.000,00  

Rendement obligatie

De Rendement Obligatie is de kans om de club enorm te helpen en tegelijkertijd een mooi rendement te maken. De Rendement Obligatie is een slimme combinatie van een lening en een schenking waardoor de club een goedkope lening heeft. Dankzij het fiscale voordeel heb jij als deelnemer aan het eind van de looptijd gewoon je geld terug én een mooi rendement, ondanks het feit dat de schenking hoger is dan de rente. Deelnemen kan voor € 2.500,- of een veelvoud hiervan. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7,5% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. Jaarlijks wordt ook € 145 geschonken per € 2.500,- lening. Deze schenking wordt automatisch ingehouden op de te betalen rente en aflossing. Het rentepercentage is getoetst door een externe accountant.

Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 2.500,- en ontvangt 8 jaar lang jaarlijks € 426,82 aan rente en aflossing in totaal dus € 3.414,54. U schenkt € 145,- per jaar. Over 8 jaar is dat € 1.160,-. Deze wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 281,82 en na 8 jaar heeft u € 2.254,54 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 54 per jaar. In 8 jaar is dat dus € 432,-. De periodieke gift geeft u op bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Na 8 jaar heeft u € 2.254,54 aan jaarlijkse betalingen +  € 432,- belastingvoordeel ontvangen. Totaal € 2.686,54 en daarmee de volledige inleg van € 2.500,-. weer terug met een mooi gemiddeld rendement van 1,5%.Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 35.000) ca. € 8.300,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

72%
EUR 25.000,00 5 jaar
7,50 Annuïtair
09-06-2021 EUR 100.000,00
EUR 100.000,00 01-07-2021

Obligatieplan herfinanciering Rabolening

Dit betreft een speciale extra obligatie, in het leven geroepen om de 2 lopende Raboleningen te herfinancieren en de club in een periode van 5 jaar 15.000 euro te laten besparen. 
Deze obligatie is inmiddels vol.

Voortgang:

100%