Clubliefde obligatie

EUR 5.500,00 / EUR 30.000,00
18%
Waarde: EUR 500,00
Rente: 7,00
Looptijd: 5 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 01-04-2021

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
12-04-2021 EUR 1.500,00 Familie van B├╝seck
13-04-2021 EUR 500,00 Olaf Agterbosch
13-04-2021 EUR 500,00 Familie Keur

De Clubliefde Obligatie is de beste optie voor de club en bedoeld voor mensen met een echt clubhart. De Clubliefde Obligatie is een slimme manier om te schenken en heeft een looptijd van 5 jaar (de minimale looptijd voor een periodieke gift). Deelnemen kan voor € 500,- of een veelvoud hiervan. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De rente en aflossing wordt als periodieke gift volledig geschonken, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u een groot deel van uw geld terug krijgt. Het rentepercentage is getoetst door een externe accountant.


Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):


U verstrekt een lening van € 500,- en ontvangt 5 jaar lang jaarlijks € 121,95 aan rente en aflossing in totaal dus € 609,75. U schenkt echter de volledige rente en aflossing van € 121,95 per jaar. Deze wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. U ontvangt derhalve geen geld terug van de club.  Maar u doet wel een periodieke gift die aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Vanwege de jaarlijkse periodieke gift ontvangt u, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 45 per jaar. In 5 jaar is dat dus € 225,-. De periodieke gift geeft u op bij uw aangifte inkomstenbelasting.


U heeft een aanzienlijk deel van het geleende geld weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen. Want de club heeft immers in het geheel geen lasten aan de lening. Voor de club is dit de meest voordelige manier van financieren. Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 30.000) ca. € 32.750,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een enorm bedrag.


De fiscale constructie


In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.


Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.