Rendement obligatie

EUR 40.000,00 / EUR 55.000,00
72%
Waarde: EUR 2.500,00
Rente: 7,50
Looptijd: 8 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 01-04-2021

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
12-04-2021 EUR 2.500,00 Familie van B├╝seck
13-05-2021 EUR 2.500,00 Fam. Wanders
20-05-2021 EUR 2.500,00 Familie Vriend

De Rendement Obligatie is de kans om de club enorm te helpen en tegelijkertijd een mooi rendement te maken. De Rendement Obligatie is een slimme combinatie van een lening en een schenking waardoor de club een goedkope lening heeft. Dankzij het fiscale voordeel heb jij als deelnemer aan het eind van de looptijd gewoon je geld terug én een mooi rendement, ondanks het feit dat de schenking hoger is dan de rente. Deelnemen kan voor € 2.500,- of een veelvoud hiervan. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 7,5% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. Jaarlijks wordt ook € 145 geschonken per € 2.500,- lening. Deze schenking wordt automatisch ingehouden op de te betalen rente en aflossing. Het rentepercentage is getoetst door een externe accountant.


Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):


U verstrekt een lening van € 2.500,- en ontvangt 8 jaar lang jaarlijks € 426,82 aan rente en aflossing in totaal dus € 3.414,54. U schenkt € 145,- per jaar. Over 8 jaar is dat € 1.160,-. Deze wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 281,82 en na 8 jaar heeft u € 2.254,54 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 54 per jaar. In 8 jaar is dat dus € 432,-. De periodieke gift geeft u op bij uw aangifte inkomstenbelasting.


Na 8 jaar heeft u € 2.254,54 aan jaarlijkse betalingen +  € 432,- belastingvoordeel ontvangen. Totaal € 2.686,54 en daarmee de volledige inleg van € 2.500,-. weer terug met een mooi gemiddeld rendement van 1,5%.Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.


Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 35.000) ca. € 8.300,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.


De fiscale constructie


In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.


Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.