Registratievoorwaarden

Met mijn registratie geef ik aan voornemens te zijn deel te nemen aan de overeenkomst tot deelname in obligatielening van Meppeler Hockeyvereniging in het kader van de door mij geselecteerde campagne. Ik ben mij bewust van het volgende:
  1. Meppeler Hockeyvereniging is uitsluitend verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld. SponsorVisie, de ontwikkelaar en eigenaar van het registratieplatform, is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de besteding van het door mij beschikbaar gestelde geld of de controle op de juiste besteding van het door mij beschikbaar gestelde geld door Meppeler Hockeyvereniging.
  2. Aan deze registratie kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie is geheel vrijblijvend en schept geen verplichtingen. Naar aanleiding van deze registratie zal Meppeler Hockeyvereniging contact opnemen voor verdere contractuele en financiële afwikkeling.
  3. SponsorVisie is geen partij in de overeenkomst tot deelname in obligatielening die mogelijk naar aanleiding van deze registratie tot stand komt. Dit is een aangelegenheid tussen de deelnemer en Meppeler Hockeyvereniging en zal in een overeenkomst worden vastgelegd.
  4. Bij de totstandkoming van de overeenkomst tot deelname in obligatielening geef ik SponsorVisie, Meppeler Hockeyvereniging en de initiatiefnemer de goedkeuring om mij per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van de campagne waaraan ik een bijdrage heb geleverd en mij op de hoogte te brengen van nieuwe campagnes van Meppeler Hockeyvereniging.
  5. SponsorVisie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het leveren, dan wel uitvoeren van een geselecteerde tegenprestatie of beloning. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij Meppeler Hockeyvereniging (en eventueel de initiatiefnemer).
  6. Sponsorvisie bemiddelt op geen enkele wijze tussen de deelnemer en Meppeler Hockeyvereniging over de totstandkoming van de overeenkomst tot deelname in obligatielening.