Let op: Campagne is afgelopen. U kunt niet meer deelnemen.

Extra mogelijkheid voor obligaties vernieuwbouw clubhuis RRC

EUR 2.250,00 / EUR 40.000,00
0
dagen te gaan
5%
Waarde: EUR 250,00
Rente: 10,00
Looptijd: 12 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 18-03-2020

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
18-03-2020 EUR 250,00 Esther Olsthoorn
18-03-2020 EUR 500,00 Bastiaan van de Werk
19-03-2020 EUR 500,00 Mark van der Voort

NOTA BENE


De hieronder beschreven obligatielening betreft een aanvulling(!) op de eerdere inschrijving die in 2018 heeft plaatsgevonden. Deze nieuwe obligatielening komt dus bovenop de eerdere obligatielening.


 


Over de Rotterdamse Rugby Club


Opgericht in 1940 uit “jeugdig edoch zichtbaar verzet tegen alle boze krachten” heeft de Rotterdamse Rugbyclub (RRC) zijn bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen in de sportstad Rotterdam. Toentertijd telde de vereniging 24 leden, heden ten dage meer dan 400 actieve leden. In een tijd waarin het verenigingsleven niet meer vanzelfsprekend is, is RRC een sterk groeiende vereniging, die waarden als verbondenheid, discipline, kameraadschap, respect en sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Rugby is daarnaast een sport van doorzettingsvermogen, onverschrokkenheid en vastberadenheid. Niet voor niets kiezen steeds meer mensen voor deze sport. Want op en rond het rugbyveld leer je lessen voor het leven.


Onze vernieuwbouwplannen


Om de groei van de club te faciliteren, is de afgelopen jaren hard gewerkt om vernieuwbouw van onze accommodatie mogelijk te maken. RRC wil in de nieuwe opzet het rugbyhuis van Rotterdam opzetten. Dit rugbyhuis zal overdag gebruikt worden voor maatschappelijke en sportdoeleinden, zoals met kinderdagverblijf Guppie, naschoolse opvang met sport en spel en sportieve bijeenkomsten voor ouderen en mensen met een beperking, zoals de leden van onze rugbypartner het Crashing Dream Team. In de avond en in de weekeinden wordt er door de leden van RRC getraind, worden rugbywedstrijden gespeeld en wordt nagepraat en samengekomen in het clubhuis.


In maart 2020 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend, waarmee we kunnen beginnen met bouwen!! Met dit goede nieuws gaan we nu de realisatiefase in en kunnen we aan de slag volgens de planning die in de laatste bouw nieuwsbrief is gedeeld! De daadwerkelijke bouwvoorbereiding is gestart en we zijn de laatste punten op de i aan het zetten voor de financiering, zodat we een 100% sluitende begroting hebben.


Financiering van de vernieuwbouwplannen


Zoals tijdens de ledenvergaderingen gepresenteerd en toegelicht, is de financiering voor het clubhuis rond. Door middel van diverse rijks- en gemeentesubsidies, genereuze toezeggingen vanuit een aantal charitatieve fondsen en instelling, een lening van de gemeente en de aannemer, de eerdere inschrijvingen op de obligaties, etc. Ook hebben we als vereniging de afgelopen jaren veel kunnen sparen en hebben we extra opbrengsten kunnen genereren door middel van sponsoring en niet te vergeten de fantastische benefietavond.


Ondanks dat de financiering rond is, willen we leden nogmaals de mogelijkheid bieden om in te schrijven op de obligatielening. Met deze obligatielening willen we de benodigde financiële middelen beschikbaar krijgen voor de inrichting van het clubhuis en de investering in zonnepanelen. De uitgifte van de obligatielening zal geschieden op 1 mei 2020.


De belangrijkste details van deze obligatielening: • Streefbedrag € 40.000

 • Minimale bedrag per lening (coupure): € 250

 • Aantal coupures: 160

 • Looptijd: 12 jaar

 • Rentevergoeding: 10,00 % per jaar

 • Aflossing op basis van annuïteiten

 • Schenking van 60% van de jaarlijkse annuïteit (rente + aflossing)

 • Netto jaarrendement van circa 1,85%

 • Startdatum inschrijvingen: 18 maart 2020

 • Sluitingsdatum inschrijvingen: 30 april 2020

 • Ingangsdatum obligatielening: 1 mei 2020

 • Einde looptijd obligatielening: 12 jaar na de ingangsdatum


Fiscale aftrek voor periodieke schenkingen aan verenigingen


We zullen voor deze obligatielening gebruik maken van de mogelijkheid om een periodieke schenking aan de vereniging op te voeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Door schenking van 60% van de jaarlijkse annuïteit aan RRC, houden we de kosten van de obligatielening voor RRC beperkt en kunnen we alsnog een rendement bieden aan de obligatienemers.


Meer informatie


Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Peter de Witte (penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl). Aan de hand van een presentatie kunnen we je alles uitleggen.