EUR 1.000,00 10 jaar
8,00 Annuïtair
17-02-2021 EUR 536.000,00
EUR 450.000,00  

Sporting Martinus Club Obligatie

De Sporting Martinus Club obligatie is een obligatielening van € 1000 aan Sporting Martinus, in combinatie met een verplichte papieren schenking. Sporting Martinus lost deze obligatielening in 10 jaar tijd in 10 jaarlijkse termijnen af. Je kunt zoveel obligaties afnemen als je zelf wilt. Zo kan iedereen naar eigen draagkracht op dezelfde wijze meedoen aan dit plan, wat past bij het sociale karakter van onze club.
Je krijgt een annuiteitrente van 8% over het uitstaande bedrag hetgeen verrekend wordt met een verplichte, papieren schenking (met een minimum van € 49,03 per jaar per obligatie). In 10 jaar tijd heb je jouw inleg terug, plus een vooraf bepaald netto rendement naar keuze, afhankelijk van de hoogte van je schenking (zie verder bij UITLEG). 
Wat levert de Club Obligatie op voor Sporting Martinus?
De lening die je aan Sporting Martinus verstrekt maakt het mogelijk een nieuw clubgebouw te bouwen terwijl de liquiditeit van de club op peil blijft. Sporting Martinus verwacht zo € 450.000 via haar leden te kunnen lenen. Met dit bedrag 'van de leden' overtuigt ze ook de hypothecaire financier en borgstellers, dat de leden achter het plan staan. Maar ook net zo belangrijk: we tonen ermee ook aan elkaar aan, dat we de nieuwbouw samen willen realiseren. De opbrengst van € 450.000 maakt het overall financiele plan rond en daarmee de nieuwbouw mogelijk.
Hoe kun je hieraan bijdragen?
De lening is op basis van annuïteit; dit betekent dat je per jaar een vast bedrag aan rente en aflossing (samen annuiteit genoemd) ontvangt. De rente is 8% per jaar over het uitstaande bedrag. Je verplicht bij het aangaan van de lening dat je ook een bedrag aan Sporting Martinus periodiek schenkt. De annuiteit en deze schenking worden met elkaar verrekend. Aangezien de schenking aftrekbaar is van de belasting kun je dit tegen fiscaal gunstige voorwaarden doen. De fiscus vergoedt een belangrijk deel. De schenking bedraagt minimaal € 49,03 per jaar. Deze leidt tot circa 2,97% netto rendement. 
Je bepaalt zelf de hoogte van dit schenkingsbedrag. Hoe hoger je schenkt, des te meer de club geholpen is.
In 10 jaar tijd lost Sporting Martinus jouw lening af. Het rendement ontvang je deels van de belastingdienst (zie verder bij UITLEG).
Heb je interesse om mee te doen?
Meld je dan gelijk aan via DOE MEE. Geef aan met hoeveel obligaties je inschrijft en we nemen contact met je op voor alle nadere informatie en stappen.
 

 
 

Voortgang:

100%