Uitleg

Het uitgeven van obligaties is niet nieuw, zowel bij sportclubs als bij goede doelen gebeurt dit al jaren. Voor grotere uitgaven hebben veel clubs kunnen profiteren van de voordelen van een dergelijk obligatieplan. Zo haalde Hockeyclub Hurley op deze wijze in slechts 4 weken tijd meer dan € 465.000 op voor een opblaasbare zaalhockeyhal, Pinoke wil ook via obligaties zo'n opblaashal realiseren, AFC deed het voor hun nieuwe clubhuis en HC Bloemendaal financiert haar plannen zo'n beetje doorlopend via leden-obligaties.

Hoe werkt het nu?

Welke schenking zal ik kiezen?
Stel, dat je kiest om 1 obligatie af te nemen en je leent onze club 1 x € 1.000. De rente op deze obligatie (=coupon) is 8%. De obligatie wordt afgelost in jaarlijkse annuïteiten (gemiddelde aflossing en rente). Bij de Sporting Martinus Club obligatie hoort een uitgerekende jaarlijkse annuïteit van € 149,03 per jaar; dit is in 10 jaar € 1.490,30. De obligatie is gedurende die tijd gekoppeld aan een verplichte papieren periodieke schenking. Deze schenking beoordeelt de fiscus als een periodieke duurzame gift en is gedeeltelijk aftrekbaar. Dit percentage is persoonsgebonden maar bedraagt voor de meeste personen 37,10%. De hoogte van je schenking bepaalt het uiteindelijke rendement op jouw obligatie.

We geven je 3 voorbeelden. Een schenking van € 49,03, van € 77,95 en van € 100,-- per jaar.

Kies je voor voor de minimaal verplichte schenking van € 49,03 per jaar, dan bedraagt de fiscale vergoeding hierover 37,10% x € 49,03 = € 18,19 per jaar. In 10 jaar tijd is je netto voordeel € 181,90. Doordat er jaarlijks afgelost wordt op je obligatie is de gemiddeld uitstaande hoofdsom over de gehele periode € 612,87. € 18,19 per jaar verdienen op gemiddelde uitstaande jaarlijkse hoofdsom van € 612,87 is: (€ 18,19 / € 612,87) x 100 = 2,97% netto rendement voor jou als de Sporting Martinus Club obligatiehouder
Het voordeel voor de club zit hem in de besparing op de rente die bij een bank wel betaald zou worden. Nu ontvangt de club van jou € 1.000 en betaalt de club in 10 jaar tijd deze € 1.000 weer terug. Deze vorm van lening kost Sporting Martinus dus niets, terwijl de obligatiehouder wel rendement ontvangt aan de hand van de fiscale vergoeding.

 

Doe je een papieren schenking van € 77,95 per jaar en de club verrekent deze administratief met de jaarlijkse annuiteit van € 149,03 per jaar, dan blijft er € 71,08 per jaar over voor terugbetaling. Dit is € 710,80 in 10 jaar tijd.
Je hogere schenking levert nu meer fiscaal voordeel op: 37,10% x € 77,95 = € 28,92 per jaar. In 10 jaar tijd is dit € 289,20
De terugbetaling van € 710,80 en het fiscaal behaalde voordeel van € 289,20 is samen de originele hoofdsom van € 1.000. Voor de Sporting Martinus Club obligatiehouder is dit 0% rendement en/of 0% verlies, hoe het gezegd mag worden. Bizar genoeg, is met de huidige negatieve rente op je spaargeld zelfs een 0%-lening voordelig te noemen.
Het voordeel voor de club loopt nu op: € 1.000 lenen en € 710,80 terugbetalen betekent voor de club een netto voordeel van € 289,20 in 10 jaar tijd.

 

Doe je een papieren schenking van € 100,= per jaar en de club verrekent deze administratief met de jaarlijkse annuiteit van € 149,03 per jaar, dan blijft er € 49,03 per jaar over voor terugbetaling. Dit is € 490,30 in 10 jaar tijd.
De hoge schenking levert een hoger fiscaal voordeel op: 37,10% x € 100,= = € 37,10 per jaar. In 10 jaar tijd is dit € 371.
De terugbetaling van € 490,30 en het fiscaal behaalde voordeel van € 371 is samen € 861,30. Dit kost de Sporting Martinus Club obligatiehouder per saldo € 138,70 of te wel een bedrag van € 13,87 per jaar.
Het voordeel voor de club loopt met zo'n hogere schenking steeds verder op: € 1.000 lenen en € 490,30 terugbetalen betekent voor de club een netto voordeel van € 509,70 in 10 jaar tijd.
Jouw verlies van € 13,87 per jaar levert de club door deze constructie maar liefst een bedrag van € 50,97 per jaar op.

Hoe hoger de schenking des te voordeliger het voor de club wordt. 


Je bepaalt zelf jouw aantal obligaties en het bedrag van de papieren periodieke schenking ( € 49,03, € 77,95 of € 100 ).
Welke keuze qua schenking je ook maakt, het aangaan van elke obligatie is superwelkom en -als eerder gezegd- een geweldig gebaar. Want, eerlijk is eerlijk, deze lening heeft alles te maken met draagkracht en clubliefde. De grote winnaar achter dit fiscale plan is eenvoudigweg de club. Aan elke obligatie van € 1.000 in combinatie met de verplichte schenking bespaart de club en/of houdt de club een mooi bedrag over met behoud van haar huidige (goede) liquiditeit. Alleen met elkaar en voor elkaar komt zo het financiële plan rond, ook richting de hypothecaire bank, en kan de club investeren in een hagelnieuw clubhuis. 

Dus: doe mee. Vele schouders dragen licht. Vele anderen gingen je al voor! Meld je aan via DOE MEE