EUR 1.000,00 10 jaar
8,00 Annuïtair
10-03-2021 EUR 19.000,00
EUR 28.000,00 28-10-2021

Padel Obligatie Gemiddeld jaarlijks rendement 1%

De Padel Obligatie is dé manier om padel op TC Animo te realiseren met de leden en supporters samen. Door te lenen bij de achterban in plaats van bij de bank besparen we bovendien heel veel geld. 
De Padel Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één of meer obligaties. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 8% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u gewoon uw geld volledig terugkrijgt en een netto rendement van 1% overhoudt.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 149,03 aan rente en aflossing in totaal dus € 1.490,29. U schenkt € 68,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 680,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 81,03 van de club en na 10 jaar heeft u in totaal € 810,30 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een belastingaftrek van 37,1%, een fiscaal voordeel van € 25,- per jaar. In 10 jaar is dat dus € 250,-. .
Na 10 jaar heeft u € 810,30 aan jaarlijkse betalingen +  € 250,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee de volledige inleg van € 1.000,-. weer terug met een gemiddeld rendement van 1%. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 58.000) ca. € 24.500,- (!) ten opzichte van een lening bij de bank tegen 4% rente. Een enorm bedrag.
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening. 

Voortgang:

67%