EUR 500,00 10 jaar
4,00 Annuïtair
15-09-2021 EUR 17.000,00
EUR 25.000,00  

Geld Terug Obligatie

De Geld Terug Obligatie is een manier om de club te helpen zonder dat het jezelf geld kost. De Geld Terug Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 500,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 4% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineerd met een jaarlijkse schenking. U schenkt jaarlijks € 17,50 waardoor de club heel veel geld bespaart. Omdat de schenking door de Belastingdienst wordt gezien als een periodieke gift profiteert u van belastingaftrek en kost de constructie u niets.
Rekenvoorbeeld in geval van belastingaftrekpercentage 37,10%:
U verstrekt een lening van € 500,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 61,65 aan rente en aflossing. U schenkt jaarlijks ook een bedrag van € 18,50 aan de club. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. U ontvangt derhalve elk jaar
€ 43,15. In 10 jaar is dat € 431,50. U ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van 37,1% aftrek, een fiscaal voordeel van € 7,- per jaar. In 10 jaar is dat dus € 70,-.
Na 10 jaar heeft u € 431,50 van de club en € 70,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee uw volledige inleg van € 500,- weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 25.000) ca. € 7.750,- ten opzichte van een lening tegen 3% rente. Een enorm bedrag.
De fiscale constructie
Bij dit Obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren dit met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hieronder wordt het obligatieplan constructie in een video uitgelegd.

Voortgang:

68%
EUR 500,00 5 jaar
4,00 Annuïtair
15-09-2021 EUR 1.000,00
EUR 25.000,00  

Schenking Obligatie

Met de Schenking Obligatie lever je een grote financiële bijdrage door een lening te verstrekken en de rente van 4% en aflossing jaarlijks aan de club te schenken. Dit is jaarlijks een bedrag van € 112,31 gedurende 5 jaar.  Omdat dit door de Belastingdienst wordt gezien als een periodieke gift kunt u dit bedrag als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte en betaalt u jaarlijks, uitgaande van het aftrektarief van 37,1%, € 42,- minder belasting. Na 5 jaar heb je dus toch nog € 210,- van je ingelegde bedrag terug.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van € 500,- en ontvangt 5 jaar lang jaarlijks € 112,31 aan rente en aflossing. U schenkt dit volledige bedrag jaarlijks aan de club. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. U krijgt geen geld van de club. Maar u ontvangt wel vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van 37,1% aftrek, een fiscaal voordeel van € 42 per jaar. In 5 jaar is dat dus € 210,-. .
Na 5 jaar heeft u € 210,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee een deel van uw € 500,- inleg weer terug. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen met een 'gratis' financiering.
Bij dit Obligatieplan wordt gebruik gemaakt van de fiscale voordelen van een periodieke gift aan een vereniging. In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren dit met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hieronder wordt het obligatieplan constructie in een video uitgelegd.

Voortgang:

4%
EUR 2.500,00 10 jaar
4,00 Annuïtair
15-09-2021 EUR 60.000,00
EUR 75.000,00  

Rendement Obligatie

Met de Rendement Obligatie helpt u de club én uzelf. De Rendement Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 2.500,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 4% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u toch een prachtig rendement maakt van 2,2% per jaar.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):
U verstrekt een lening van €2.500,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 308,23 aan rente en aflossing in totaal dus € 3.082,30. U schenkt € 42,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 420,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 266,23 en na 10 jaar heeft u € 2.662,30 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 16,- per jaar. In 10 jaar is dat € 160,-. 
Na 10 jaar heeft u € 2.662,30 aan jaarlijkse betalingen +  € 160,- belastingvoordeel ontvangen en uw inleg van € 2.500,-. weer terug en hierop een mooi rendement van gemiddeld 2,2% gemaakt. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 50.000) ca. € 5.000,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.

Voortgang:

80%