Rendement Obligatie

EUR 60.000,00 / EUR 75.000,00
80%
Waarde: EUR 2.500,00
Rente: 4,00
Looptijd: 10 jaar
Aflossing: Annuïtair
Start: 15-09-2021

Leningen

Datum Bedrag Deelnemer
05-10-2021 EUR 5.000,00 Expatax BV - Arjan Enneman
07-10-2021 EUR 2.500,00 Jan van der Broek
09-10-2021 EUR 5.000,00 Hans Koopmans

Met de Rendement Obligatie helpt u de club én uzelf. De Rendement Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 2.500,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 4% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineert met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de club, terwijl u toch een prachtig rendement maakt van 2,2% per jaar.


Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10%):


U verstrekt een lening van €2.500,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 308,23 aan rente en aflossing in totaal dus € 3.082,30. U schenkt € 42,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 420,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 266,23 en na 10 jaar heeft u € 2.662,30 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 16,- per jaar. In 10 jaar is dat € 160,-. 


Na 10 jaar heeft u € 2.662,30 aan jaarlijkse betalingen +  € 160,- belastingvoordeel ontvangen en uw inleg van € 2.500,-. weer terug en hierop een mooi rendement van gemiddeld 2,2% gemaakt. Tegelijkertijd is de club enorm geholpen.


Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 50.000) ca. € 5.000,- ten opzichte van een lening bij de bank tegen 3% rente. Een aanzienlijk bedrag.


In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.


Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.