EUR 1.000,00 10 jaar
3,00 Lineair
01-11-2021 EUR 94.000,00
EUR 100.000,00 08-12-2021

Padel Obligatie

De Padel Obligatie is een manier om T.C. Zwaanshoek te helpen bij de realisatie van padelbanen en tegelijkertijd zelf een mooi rendement te maken op je spaargeld. Zo rendeert je investering dubbel: voor jezelf en voor de club!

De Padel Obligatie heeft een looptijd van uiterlijk 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of organisatie worden afgenomen. De rente is 3% per jaar en de lening wordt jaarlijks lineair afgelost, wat inhoudt dat jaarlijks per obligatie € 100,- wordt afgelost. Daarnaast ontvang je jaarlijks ook de rente. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om na 3 jaar, afhankelijk van de financiële situatie van de club, jaarlijks een aantal obligaties ineens af te lossen. De obligaties die hiervoor in aanmerking komen, zullen via uitloting worden bepaald. 
Door een lening aan te gaan bij leden en vrienden van de club, hoeft de vereniging voor het geleende geld geen lastig en kostbaar financieringstraject in te gaan bij de bank. Door een lening te verstrekken help je de club dus echt! 
Aflossingsschema:

Voortgang:

94%