EUR 1.000,00 7 jaar
6,00 Op einddatum
13-04-2021 EUR 50.000,00
EUR 40.000,00 02-11-2021

7 Jaar Obligatie

De 7 Jaar Obligatie is bedoeld voor iedereen die Theaterkerk Wadway en Buurthuis De Republiek een warm hart toedraagt. Deze obligatie heeft, de naam zegt het al, een looptijd van 7 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kunnen meerdere obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 6% per jaar en de lening wordt op einddatum afgelost.

De lening wordt gecombineerd met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de organisatie, terwijl u gewoon uw geld volledig terugkrijgt met een mooi rendement.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10% en 25% extra aftrek voor gift aan een Culturele ANBI):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 7 jaar lang jaarlijks € 60,- aan rente en de obligatie wordt op einddatum afgelost. U schenkt elk jaar ook een bedrag van € 60,-. De schenking wordt verrekend met de jaarlijkse rentebetaling. U ontvangt dus jaarlijks geen betaling van de stichting. Maar u u ontvangt vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis het lage aftrektarief van 37,1% én de 25% extra aftrek voor schenking aan een culturele ANBI, een fiscaal voordeel van € 28,- per jaar. In 7 jaar is dat dus € 196,-. Dit komt overeen met een gemiddeld rendement van 2,8% per jaar!
Na 7 jaar krijgt u de volledige inleg van € 1.000,-. weer terug. Tegelijkertijd zjin de Theaterkerk en het Buurthuis enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de stichting op deze financiering (totaal € 50.000) ca. € 15.500,-, een aanzienlijk bedrag.
De fiscale constructie
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.

Voortgang:

100%
EUR 500,00 5 jaar
5,00 Annuïtair
13-04-2021 EUR 7.000,00
EUR 50.000,00 02-11-2021

Schenking Obligatie

De Schenking Obligatie is de beste optie voor Theaterkerk Wadway en Buurthuis De Republiek. De Schenking Obligatie heeft een looptijd van 5 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 500,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 5% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. U schenkt vervolgens jaarlijks de volledige rente en aflossing, waardoor Theaterkerk Wadway en Buurthuis De Republiek in het geheel geen betaling hoeft te doen. Door de schenking ontvangt u echter wel Belastingaftrek, waardoor u via uw belastingaangifte het grootste deel van uw geld weer terug krijgt. 
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10% en 25% extra aftrek voor gift aan een Culturele ANBI):
U verstrekt een lening van € 500,- en ontvangt 5 jaar lang jaarlijks € 115,49 aan rente en aflossing in totaal dus € 577,45. U schenkt € 115,49 per jaar. Over 5 jaar is dat € 577,45 Deze wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus geen betaling van de theaterkerk. Maar u ontvangt vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis van een middeninkomen, een fiscaal voordeel van € 54 per jaar. In 5 jaar is dat dus € 270,-. 
Na 5 jaar heeft daardoor € 270,- van uw inleg van € 500,-. weer terug. Tegelijkertijd zijn Theaterkerk Wadway en Buurthuis De Republiek enorm geholpen doordat u een 'gratis' lening heeft verstrekt. 
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.

Voortgang:

14%
EUR 1.000,00 10 jaar
6,00 Annuïtair
13-04-2021 EUR 10.000,00
EUR 30.000,00 02-11-2021

Wadway Obligatie

De Wadway Obligatie is bedoelt voor iedereen die Theaterkerk Wadway en Buurthuis De Republiek een warm hart toedraagt. De Wadway Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en wordt aangeboden in coupures van € 1.000,-. Er kan maximaal EUR 50.000 aan obligaties door één persoon of entiteit worden afgenomen. De rente is 6% per jaar en de lening wordt jaarlijks annuïtair afgelost. De lening wordt gecombineerd met een fiscaal aftrekbare jaarlijkse gift, waardoor de lening heel aantrekkelijk is voor de organisatie, terwijl u gewoon uw geld volledig terugkrijgt.
Indicatief voorbeeld (bij belastingaftrekpercentage 37,10% en 25% extra aftrek voor gift aan een Culturele ANBI):
U verstrekt een lening van € 1.000,- en ontvangt 10 jaar lang jaarlijks € 135,87 aan rente en aflossing in totaal dus € 1.358,70. U schenkt € 67,- per jaar. Over 10 jaar is dat € 670,-. Deze schenking wordt verrekend met de jaarlijkse terugbetaling van rente en aflossing. Per jaar ontvangt u dus € 68,87 en na 10 jaar heeft u € 688,70 ontvangen. Daarnaast ontvangt u vanwege de jaarlijkse periodieke gift, op basis het lage aftrektarief van 37,1%, een fiscaal voordeel van € 31,- per jaar. In 10 jaar is dat dus € 310,-.
Na 10 jaar heeft u € 688,70 aan jaarlijkse betalingen +  € 310,- belastingvoordeel ontvangen en daarmee nagenoeg de volledige inleg van € 1.000,-. weer terug. Tegelijkertijd is theaterkerk enorm geholpen.
Dankzij de jaarlijkse periodieke gift bespaart de club op deze financiering (totaal € 50.000) ca. € 15.500,-, een aanzienlijk bedrag.
In onderstaande video wordt de constructie toegelicht. De genoemde bedragen en rentepercentages zijn voorbeelden. De constructie is getoetst door een fiscalist. Hierdoor heeft u zekerheid dat de constructie door de Belastingdienst wordt geaccepteerd en de jaarlijkse schenking volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Deze constructie is niet nieuw en wordt al veel toegepast. Wij organiseren die met ondersteuning van Obligatieplan.nl van SponsorVisie. Hierdoor kunnen we gebruik maken van dit mooie digitale platform. Hierdoor kunt u direct online inschrijven, maar heeft u ook tijdens de looptijd van de obligatielening via dit platform inzicht in uw lening.

Voortgang:

33%