Over

De club steunen en rendement maken op uw spaargeld? Dat kan met de unieke Concordia 1885 Obligatie!

Vanaf maandag 5 november kunt u inschrijven op de CONCORDIA 1885 obligatielening.

De Concordia 1885 Obligatie

U kunt van maandag 5 november tot en met vrijdag 7 december 2018 inschrijven op de Concordia 1885 Obligatie. Met deze obligatie ondersteunt u Concordia en draagt u bij aan de realisatie van een nieuwe kleedkameraccommodatie en renovatie van een aantal bestaande ruimten in het clubhuis.

Waarom de Concordia 1885 Obligatie?

De lage spaarrente en fiscale regelingen maken het voor de leden financieel aantrekkelijk om gebruik te maken van obligaties. Hiernaast is de ervaring dat leden van een club heel graag hun eigen club willen helpen. Zeker als ze er zelf ook financieel op vooruit kunnen gaan!

Door een obligatie te combineren met een verplichte periodieke gift, gedurende tenminste 5 jaar, ontstaat een behoorlijk fiscaal voordeel. Periodieke giften aan een vereniging zijn volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. U ontvangt van Concordia een verklaring die u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.

Hoe werkt het in de praktijk?

U leent aan Concordia voor 5 of 10 jaar een bedrag en ontvangt jaarlijks rente en aflossing (annuïtair). Van de aflossing schenkt u jaarlijks een bedrag aan Concordia. De schenking mag u zonder drempel, volledig aftrekken van uw inkomen.

Bij de soorten obligaties is telkens een rekenvoorbeeld gegeven wat de obligatie u kan opleveren.

Wat zijn de mogelijkheden?

U kunt kiezen uit 3 soorten obligaties:

·         De Concordia Help-de-club-vooruit obligatie nominaal € 50.000 in coupures van € 500 met jaarlijkse aflossing. Looptijd 5 jaar en rente 6 %

·         De Concordia Clubliefde obligatie nominaal € 200.000 in coupures van € 1000 met jaarlijkse aflossing. Looptijd 10 jaar en rente 7 %

·         De Concordia Heisa obligatie nominaal € 300.000 in coupures van € 2500 met jaarlijkse aflossing. Looptijd 10 jaar en rente 8 %

 

De Concordia 1885 Help-de-club-vooruit Obligatie, nominaal € 50.000

Een obligatie met een looptijd van 5 jaar in coupures van € 500. Rente 6 % per jaar en jaarlijkse aflossing (annuïtair). Van de aflossing wordt jaarlijks minimaal € 35 geschonken aan Concordia. Dit wordt administratief verrekend met de aflossing.

Voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):

U verstrekt een lening van €500 en ontvangt aan rente in 5 jaar € 94. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal €35 per jaar. Over 5 jaar is dat € 175. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 81 over de periode van 5 jaar.

Na 5 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 94 aan rente en € 81 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 175. U heeft in diezelfde periode € 175 geschonken aan Concordia.

U heeft dus geen rendement gemaakt maar wel uw geld terug en de club is geholpen.

Deze obligatie noemen we de Help-de-club-vooruit obligatie

 

De Concordia 1885 Clubliefde Obligatie, nominaal € 200.000

Een obligatie met een looptijd van 10 jaar en in coupures van € 1000. Rente 7 % per jaar en jaarlijks aflossing. Van de aflossing wordt jaarlijks minimaal € 62 geschonken aan Concordia. Dit wordt administratief verrekend met de aflossing. 

Voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):

U verstrekt een lening van €1000 en ontvangt aan rente in 10 jaar € 424. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal € 62 per jaar. Over 10 jaar is dat € 620. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 258 over de periode van 10 jaar.

Na 10 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 424 aan rente en € 258 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 682. U heeft in diezelfde periode € 620 geschonken aan Concordia. U heeft een rendement gemaakt van 1 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Dit noemen we de Clubliefde obligatie.

 

De Concordia 1885 Heisa Obligatie, nominaal € 300.000

Een obligatie met een looptijd van 10 jaar en in coupures van € 2500. Rente 8 % per jaar en jaarlijks aflossing. Van de aflossing wordt jaarlijks minimaal € 170 geschonken aan Concordia. Dit wordt administratief verrekend met de aflossing. 

Voorbeeld (bij belastingtarief 52% en rekening houdend met vermindering van aftrek percentage over de jaren):

U verstrekt een lening van €2500 en ontvangt aan rente in 10 jaar €1226. De lening wordt jaarlijks afgelost. U schenkt minimaal €170 per jaar. Over 10 jaar is dat € 1700. U ontvangt een fiscaal voordeel van € 706 over de periode van 10 jaar.

Na 10 jaar heeft u het volledige bedrag weer terug en heeft u € 1226 aan rente en € 706 aan belastingteruggave ontvangen. Dat is in totaal € 1932. U heeft in diezelfde periode        € 1700 geschonken aan Concordia. U heeft een rendement gemaakt van 1,5 % per jaar, uw geld terug en de club is geholpen.

Dit noemen we de Heisa obligatie
 

De obligatie opbrengst wordt ingezet voor nieuwbouw van kleedkamers en aanpassingen in clubhuis

Ons clubhuis en de kleedkameraccommodatie voldoet op een aantal punten niet meer aan de eisen van deze tijd. Er zijn ook te weinig kleedkamers om met name de groei bij het jeugdvoetbal te faciliteren. Ook de ontwikkeling van meisjesvoetbal vraagt om extra kleedruimten.

Er is een plan gemaakt om de bestaande kleedkamers in het clubhuis te renoveren, toiletgroepen uit te breiden en op te knappen, bestaande commissie kamer bij de kantine te betrekken en een nieuw gebouw neer te zetten met 10 kleedkamers.  

Inmiddels is er een gedetailleerde kostenraming gemaakt. Gezien de financiële mogelijkheden van Concordia zijn er drie scenario’s gemaakt voor het realiseren van extra ruimte en renovatie van bestaande ruimten. 

1.    Optimaal model met nieuwbouw van 10 kleedkamers, commissie kamer en verzorgingsruimte en renovatie van ruimten in het clubhuis (zoals toiletgroepen) kosten ca. € 570.000

2.    Aangepast model met nieuwbouw van 10 kleedkamers zonder commissie kamer en verzorgingsruimte en beperkte renovatie in clubhuis, kosten ca. € 460.000

3.    Minimaal model met nieuwbouw van 8 kleedkamers zonder commissie kamer en verzorgingsruimte en beperkte renovatie van ruimten in het clubhuis, kosten ca. € 350.000

 

Opzet financiering belangrijk voor realiseren optimaal plan

Voor de financiering wil Concordia meerdere middelen inzetten die het mogelijk maken om het optimale model te kunnen realiseren. De middelen zijn:

·         Loterij onder de leden, inmiddels gerealiseerd met een netto-opbrengst van € 31.500

·         Fondsenwerving via Delftse Fondsen, inmiddels aangevraagd.

·         Obligatielening met schenkingsmodule aan te bieden aan de leden en andere betrokkenen bij Concordia. Doel is om een significant bedrag bijeen te brengen.

·         Lening bij een bank, met garantie van de Stichting Waarborgfonds Sport en de Gemeente Delft, voor een bedrag afhankelijk van de totaalopbrengst van de

          loterij, fondsenwerving en obligatielening.

Afhankelijk van de opbrengst zal er in december 2018 een definitief besluit worden genomen over welk bouwscenario kan worden gerealiseerd.

 

Concordia achtergrondinformatie

Concordia is een multi sportvereniging met cricket, golf, tennis en voetbal, opgericht in 1885. Zij is met 133 jaar één van de oudste verenigingen van Nederland, kent een rijke historie die goed is gedocumenteerd en behoort tot het cultuurgoed van Delft. Van kleine “elitaire” club is Concordia uitgegroeid naar een brede en maatschappelijk betrokken vereniging. 

Op dit moment heeft Concordia ruim 1400 leden waarvan ca. 700 jeugdvoetballeden. Kenmerkend aan Concordia is de binding die mensen voelen met de club wat zich ook uit in jarenlange lidmaatschappen. Zo hebben we iemand die al 72 jaar lid is en nog steeds actief is voor Concordia. 

Concordia is een vereniging met een maatschappelijk profiel en biedt families een leven lang sporten. Het sportaanbod is gericht op met plezier samen sporten van jongs af aan tot op oudere leeftijd. Binnen elke sport is er de mogelijkheid recreatief of meer prestatiegericht te sporten. Ook biedt Concordia verschillende opleidingsmogelijkheden via samenwerkingsverbanden met ROC Mondriaan, een Tennisschool, een Voetbalschool en een Golfprofessional.

Concordia biedt in toenemende mate oplossingen voor mensen met een beperking. Dat gebeurt inmiddels bij golf, voetbal en tennis met programma’s voor zowel kinderen als volwassenen. Ook biedt Concordia verschillende stageplekken voor studenten sportonderwijs op mbo-niveau en aan leerlingen met een verstandelijke beperking op VSO-niveau voor facilitaire taken.

Concordia kent een grote groep vrijwilligers en heeft een brede organisatie voor het managen van de vereniging, de stichting exploitatie sportaccommodatie Concordia en de organisatie van de sporten. 

In Delft is Concordia inmiddels één van de grootse sportverenigingen.

Bij voetbal is er sprake van een sterk gegroeide jeugdafdeling, groei bij meisjes voetbal en een groeiende senioren tak.

Voor Golf biedt Concordia een concept gericht op ouderen boven de 60 jaar met tal van activiteiten overdag en een sociaal netwerk.

Voor Cricket biedt Concordia een concept voor spelers die werkzaam zijn bij internationale organisaties en de TU Delft. Vooral spelers met een Indiase of Pakistaanse achtergrond zijn lid. Door de groei van internationale studenten en medewerkers bij de TU Delft neemt de vraag naar cricket toe.

Voor Tennis biedt Concordia een concept voor jeugd en volwassenen met als basis een opleidingsaanbod via een tennisschool. Vanuit tennis wordt actief de samenwerking met basisscholen gezocht om de sport onder de aandacht te brengen. 

Concordia wil klaar zijn voor de toekomst. We willen kunnen inspelen op de groei die verwacht wordt binnen de gemeente Delft en alle daarmee samenhangende plannen. En uiteraard onderkennen we ook de steeds sterker wordende vitaliteits-trend bij ouderen. Een leven lang sporten hoort bij een gezonde life-style. Dat kan bij Concordia. Een accommodatie die klaar is voor de toekomst, is daarbij van groot belang.

De sportaccommodatie wordt binnen Concordia zeer efficiënt en effectief ingezet met gebruik van clubhuis, kleedkamers en velden door meerdere sporten. Ook wordt een gedeelte van het clubhuis op een aantal dagdelen gebruikt voor naschoolse opvang waarbij kinderen ook gebruik maken van een sportveld.

Voor het gemeenschappelijke clubhuis geldt dat dit inmiddels zeer gedateerd is en achterstallig onderhoud heeft. Het clubhuis stamt uit 1984 en is nu 34 jaar oud. De opzet van het clubhuis was voor een veel kleinere vereniging en het heeft inmiddels veel gebreken. Naast het clubhuis gebruikt Concordia nog een gedateerd kleedkamergebouwtje uit de 60’ er jaren en een tweetal containers als kleedkamer. 

In tegenstelling tot andere gemeenten zoals o.a. de gemeente Den Haag heeft de gemeente Delft een beleid dat het niet mogelijk maakt om verenigingen te ondersteunen bij clubgebouw of kleedkamer accommodaties. In een recent overleg heeft de gemeente Delft nog eens aangegeven dat dit een zaak is van de vereniging zelf. Dit maakt dat Concordia zelf voor financiering zal moeten zorgen om de leden een goede voorziening aan te bieden.