Over

Memorandum, overeenkomst en reglementen

Waarom een obligatielening?

Het uitgeven van deze obligatieleningen heeft voor onze organisatie grote voordelen ten opzichte van andere financieringsvormen. Er hoeven bijvoorbeeld geen zekerheden gesteld te worden. Ten opzichte van een hypothecaire lening bij een bank besparen we de taxatie-, notaris- en kadasterkosten.

Voordelen voor u als deelnemer

Het inschrijven op de obligatieleningen heeft voor u ook voordelen. U kunt tegen een aantrekkelijke rente een bedrag ter beschikking stellen. Deze rentepercentages liggen aanmerkelijk hoger dan de op dit moment gangbare spaarrente.

Kenmerken

Het totale bedrag dat wij middels deze obligaties willen lenen bedraagt maximaal € 750.000,-. Dit is, in combinatie met tegemoetkomingen door de overheid genoeg voor de realisatie van de viervelds-zaalhockeyhal met alle toebehoren.

Kenmerken

Er zijn drietal soorten obligaties. Een 10-jarige ‘Clubliefde’-obligatie met een rente van 6,0% op jaarbasis, een 10-jarige ‘Samen voor HCS’-obligatie met een rente van 6,0% op jaarbasis en een Rendements-obligatie, eveneens met een looptijd van 10 jaar en een rente van 6,5%. Vanaf 23 augustus 2021 kunt u inschrijven op een of meerdere obligaties van de verschillende obligatietypes. De inschrijvingstermijn sluit op 30 september 2021. Een aantal dagen na deze einddatum wordt aan u meegedeeld hoeveel obligaties en van welke soort aan u toegewezen zijn. De inschrijver dient zorg te dragen voor volstorting van het toegewezen bedrag binnen 30 dagen na toewijzing. De uitgifteprijs zal 100% van de nominale waarde bedragen.

Hoe werkt het?

U leent éénmalig een bedrag aan onze organisatie. In dit geval voor een periode van 10 jaar. De obligatielening heeft een coupon van € 1.000,- voor de Clubliefde- en Samen voor HCS- obligaties. De Rendementsobligatie heeft een coupon van € 5.000,- U leent de organisatie dus    € 1.000,- of een veelvoud daarvan. De looptijd van de obligatielening is tien jaar en de aflossing is annuïtair. De organisatie betaalt u jaarlijks rente (6 of 6,5% afhankelijk van de gekozen obligaties) en aflossing en na 10 jaar heeft u uw volledige inleg met een mooi rendement weer terug.

Inschrijven en beheer

Via het obligatieplan-platform www.obligatieplan.nl/hcschiedam kunt u zich inschrijven en wordt de voortgang van de inschrijvingen live bijgehouden. Zo blijft iedereen betrokken en is het volledig helder en transparant hoeveel geld er is opgehaald. Heeft u een obligatie verstrekt? Dan kan u via dit platform inloggen en heeft u inzicht en overzicht in uw lopende obligaties.